Regels

 • Kies de juiste categorie en subcategorie voor je advertentie.
 • Plaats je advertentie uitsluitend in de hoofd- en subcategorie die het beste bij de advertentie past.
 • Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een paspop in de categorie “Serviesgoed” aan te bieden.
 • Het is niet toegestaan dubbele advertenties in één (sub)categorie te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan één en dezelfde advertentie twee keer of meer in dezelfde (sub) categorie te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om als zakelijk als een particulier te adverteren
 • Een websiteverwijzing wordt altijd gezien als een zakelijkaccount

Gebruikers mogen maximaal 4 advertenties per account plaatsen voor een soortgelijk(e) product en/of dienst. Wanneer hetzelfde product en/of dienst meer dan 1 keer wordt aangeboden, wordt dit als een dubbele advertentie gezien.

De gebruikers van Hooo.nl ervaren het meerdere malen vinden van één en dezelfde advertentie als vervelend en verwarrend. Mocht je een aantal dezelfde producten of een bepaald product in verschillende maten of kleuren aan willen bieden, doe dit dan (bij voorkeur) in één advertentie en geef aan dat je meerdere exemplaren te koop aanbiedt. Gebruikers mogen maximaal vier accounts registreren.

Hooo.nl  behoudt zich het recht voor een account te weigeren, te verwijderen of de toegang tot een account al dan niet tijdelijk te blokkeren.

De advertentieomschrijving dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Hooo.nl is een Nederlandse site. Je mag alleen advertenties plaatsen in de Nederlandse taal.
 • Beschrijf het aangeboden artikel zo volledig mogelijk.
 • Zorg voor een duidelijke prijsvermelding door het bedrag in het veld “prijs” in te vullen. Indien er nog onderhandeld kan worden over de prijs, geef dit dan aan.
 • Foto’s moeten overeenkomen met het in de advertentie geplaatste artikel.

Niet toegestaan is:

 • In je advertentie gebruik te maken van aanstootgevende foto’s en/of teksten.
 • In je advertentie gebruik te maken van irrelevante zoektermen (keyword spamming). Als je bijvoorbeeld
 • een stoel aanbiedt en er de tekst kast bij zet.
 • Te adverteren voor andere vraag- en aanbod- of veilingsites.
 • Het verwijzen naar actueel aanbod op andere vraag- en aanbod- of veilingsites.

Het plaatsen van een link naar een website is alleen toegestaan via de betaalde optie “websitevermelding”

Een link naar een andere website mag alleen geplaatst worden via de betaalde optie “website vermelding”. De kosten hiervan zijn €2,50. Voor zakelijke verkopers en veelverkopers gelden er andere tarieven.

Indien u zakelijk en/of veelverkoper bent, kunt u gebruik maken van Hooo.nl Zakelijk. Voor meer informatie over de voordelige zakelijke tarieven kunt u hier klikken.

In de gebruikersnaam, titel, omschrijving en in de foto (watermerk) mag geen website adres worden opgenomen. Ook niet zonder www ervoor. Indien u als particuliere verkoper wel een een website linkvermelding wilt dan kost dat € 2,50 en wordt u als een zakelijk gebruiker gezien. Voor meer informatie over zakelijk verkopen, klikt u hier.

Het direct of indirect verwijzen naar een website is niet toegestaan. Ook het plaatsen van een Quick Response Code is niet toegestaan.

 

Algemene Voorwaarden

Door het gebruik door u van onze website Hooo.nl gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden kunnen naderhand gewijzigd worden.

Privacy

In ons privacy- en cookiebeleid leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u de website Hooo.nl gebruikt.

Aansprakelijkheid

Hooo.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het kopen en/of verkopen van een product door een gebruiker op deze website. Ook voor het niet veilig zijn de website of delen daarvan.

Misbruik

Mochten wij berichten of klachten van gebruikers ontvangen dat een Hooo.nl account strijdig handelt met onze Privacy voorwaarden, de wet of onze regelgeving omtrent het plaatsen van advertenties, dan zullen wij maatregelen nemen. Dit kan in extreme gevallen betekenen het blokkeren van de betreffende account. Dit zal gebeuren zonder restitutie van eventueel advertentietegoed. Ook schorsen van een account behoort tot de mogelijkheden.

Het is niet toegestaan om persoonsgegevens van Hooo.nl accounts en/of aanbieders/verkopers te gebruiken voor het aanbieden en/of verkopen van uw eigen diensten en/of producten.

Links van derden

Hooo.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en eventuele schade ontstaan nadat u via onze website, via een link of banner, terecht bent gekomen op de website van een derde.

Publiceren

Hooo.nl kan uw advertentie of een deel daarvan gebruiken voor promotionele doeleinden. Bijvoorbeeld op websites van derden, in de media of televisie.

Na het plaatsen van een advertentie met uw account verstrekt u ons, Hooo.nl, een licentie om uw advertentie of een deel daarvan te gebruiken voor promotionele doeleilanden. Deze automatische licentieverstrekking tussen u en Hooo.nl is kosteloos, onherroepelijk en overdraagbaar.

Wijzigingen

Hooo.nl kan de website tussentijds wijzigen. Zoals advertentieduur, prijzen, indeling van rubrieken en subrubrieken. Deze wijzigingen zullen altijd ruim van te voren aangekondigd worden.

Klachten

Indien u klachten heeft over onze website kunt u deze aan ons richten via het contactformulier. U dient uw klacht helder en duidelijk te omschrijven. Klachten over onze dienstverlening beantwoorden we uiterlijk binnen 14 dagen. Mocht deze termijn niet haalbaar zijn dan kan deze met nog eens 14 dagen verlengd worden. Dat zal voorafgaand voor afloop van de eerste termijn door ons naar u gecommuniceerd worden.

Alle informatie op Hooo.nl is onder voorbehoud van type- of spelfouten.

Terug naar homepage

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?